Startsida

Google translate

Aktiviteter

  • Strömma film med bibliotekets tjänster Cineasterna och Viddla.

Böcker på Ukrainska och andra språk

Bokstäver i olika färger

Böcker som finns digitalt och tips på länkar och böcker på olika språk.

Tips och stöd om källkritik och samtal

Bergstoppar och himmel

Några tips för källkritiskt tänkande och stöd för samtal om svåra ämnen.

Bokstart

bokstart ugglor läser

Biblioteket i Sollefteå har tillsammans med barnhälsovården och förskolorna fått förnyat stöd från Kulturrådet att arbeta med Bokstart i Sollefteå kommun.