Startsida

Google translate

Aktiviteter

Fredsarkivet - ny databas

En flygande vit duva.

Folke Bernadotteakademin presenterar en ny databas. Fredsarkivet har en publik och sökbar databas med ca 2 miljoner digitaliserade dokument från svenska historiska fredsinsatser.

Tips och stöd om källkritik och samtal

Bergstoppar och himmel

Några tips för källkritiskt tänkande och stöd för samtal om svåra ämnen.

Bokstart

bokstart ugglor läser

Biblioteket i Sollefteå har tillsammans med barnhälsovården och förskolorna fått förnyat stöd från Kulturrådet att arbeta med Bokstart i Sollefteå kommun.