Startsida

Google translate

Aktiviteter

Litterär galakväll

Texten Mittlitt. Bilder av Tove Alsterdal, Ulf Kvensler, Ella-Maria Nutti och Lina Melander

Fredag 21 oktober kl. 18

Hotell Hallstaberget

Startdatum: 2022-10-21

Familjefestival

Texten Mittlitt. Tre Alfonsböcker.

Lördag 5 november kl. 11-16

Hullsta gård

Startdatum: 2022-11-05

Ring Digitalidag

Texten Ring Digitalidag 010-550 25 00

Ring Digitalidag – 010–5502500 – telefonnumret dit människor kan ringa för att få hjälp med digitala frågor, men även vägledning om vart man kan vända sig för att få hjälp lokalt. Numret aktiveras 16 september och är i gång till den 11 november.

Tips och stöd om källkritik och samtal

Bergstoppar och himmel

Några tips för källkritiskt tänkande och stöd för samtal om svåra ämnen.

Bokstart

bokstart ugglor läser

Biblioteket i Sollefteå har tillsammans med barnhälsovården och förskolorna fått förnyat stöd från Kulturrådet att arbeta med Bokstart i Sollefteå kommun.