Ångermanlandssamlingen

Ångermanlandssamlingen

Böcker Ångermanlandsrummet

I Ångermanlandsrummet finns böcker, småtryck, fotosamlingar och musik som har anknytning till våra trakter. Här finns också hembygdsfilmer. Även på våra filialbibliotek finns mindre samlingar lokalt material.