Barnkonventionen

Barnkonventionen

Barnkonventionen som handlar om barnens mänskliga rättigheter blev lag i Sverige i januari 2020. 

Barn och unga är en prioriterad grupp och därför kommer Barnkonventionen att vara viktig i planeringen av vår verksamhet.

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om mänskliga rättigheter.

Barnombudsmannen 

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barn och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Barnaktiviteter

Invigning av nya barn- och ungbibblan

Texten Invigning. I bakgrunden färgglada girlander och serpentiner.

Lördag 30 oktober från kl. 12

Sollefteå bibliotek

Startdatum: 2021-10-30

Invigningsveckan nya barn- och ungbibblan

Text: Invigningsveckan

Måndag 1 november till och med fredag 5 november 

Sollefteå bibliotek

Startdatum: 2021-11-01