Barnkonventionen

Barnkonventionen

Barnkonventionen som handlar om barnens mänskliga rättigheter blev lag i Sverige i januari 2020. 

Barn och unga är en prioriterad grupp och därför kommer Barnkonventionen att vara viktig i planeringen av vår verksamhet.

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om mänskliga rättigheter.

Barnombudsmannen 

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barn och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Barnaktiviteter

Familjefestival

Texten Mittlitt. Texten Läslov. Ett lurvigt monster med stora ögon.

Lördag 5 november kl. 11-16

Hullsta gård

Startdatum: 2022-11-05