Barnkonventionen

Barnkonventionen

Barnkonventionen som handlar om barnens mänskliga rättigheter blev lag i Sverige i januari 2020. 

Barn och unga är en prioriterad grupp och därför kommer Barnkonventionen att vara viktig i planeringen av vår verksamhet.

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om mänskliga rättigheter.

Barnombudsmannen 

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barn och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Barnaktiviteter

Föräldragrupp och babybokstund 7-12 mån

Texten Föräldragrupp och babybokstund. En drake, en badboll och en bil.

Måndag 13 februari kl. 11-12

Sollefteå bibliotek

Startdatum: 2023-02-13

Föräldragrupp och babybokstund 0-6 mån

Texten Föräldragrupp och babybokstund. En drake, en badboll och en bil.

Måndag 13 februari kl. 10-11

Sollefteå bibliotek

Startdatum: 2023-02-13

Föräldragrupp och babybokstund 7-12 mån

Texten Föräldragrupp och babybokstund. En drake, en badboll och en bil.

Måndag 20 februari kl. 11-12

Sollefteå bibliotek

Startdatum: 2023-02-20

Föräldragrupp och babybokstund 0-6 mån

Texten Föräldragrupp och babybokstund. En drake, en badboll och en bil.

Måndag 20 februari kl. 10-11

Sollefteå bibliotek

Startdatum: 2023-02-20