Barnkonventionen

Barnkonventionen

Barnkonventionen som handlar om barnens mänskliga rättigheter blev lag i Sverige i januari 2020. 

Barn och unga är en prioriterad grupp och därför kommer Barnkonventionen att vara viktig i planeringen av vår verksamhet.

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om mänskliga rättigheter.

Barnombudsmannen 

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barn och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Barnaktiviteter

Berättarföreställning

Texten "Påsklov med bibblan" i orange mot gul bakgrund med några äggskal

Torsdag 1 april - torsdag 22 april

Digitalt här på webbplatsen och på Facebook

Startdatum: 2021-04-01