Bokstart

Bokstart

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Läs mer på bokstart.se

I Sollefteå kommun delas gåvoböcker ut till barnen vid dessa åldrar:

  • Nyfödda, barnet får en bok av Barnhälsovården (BVH).
  • 6 månader, erbjudande om hembesök eller en träff på biblioteket där barnet får en Bokstartspåse med bland annat två gåvoböcker. När vi träffas läser, rimmar och ramsar vi.
  • 1 år och 3 år, BVH lämnar ut presentkort och boken hämtas på biblioteket.

Dessutom erbjuds alla förskolor läsgodispåsar som föräldrar kan låna hem. Att läsa tillsammans med barn är mysigt och roligt och som läs- och skrivforskare Carina Fast säger "Att prata med, läsa och berätta för ett barn är ett utav de bästa sätten att stimulera barns språkutveckling".

Bokstart är ett projekt med stöd från Kulturrådet.

Barnaktiviteter

Babybokstund

Läsare i olika åldrar.

Fredag 29 september kl. 10-12

Sollefteå bibliotek

Startdatum: 2023-09-29