Dina personuppgifter

Dina personuppgifter

Från 25 maj 2018 har Sverige en ny dataskyddsförordning som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Den heter General Data Protection Regulation och brukar förkortas GDPR. Den styr hur myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

Om du är låntagare hos Sollefteå bibliotek finns dina personuppgifter i bibliotekens register.

Varför sparar biblioteken personuppgifter?

Uppgifterna används endast för att kunna:

  • hantera lån
  • skicka ut påminnelser om media som inte lämnats tillbaka
  • meddela när reserverade media finns att hämta
  • kontakta dig om du t ex glömt ditt bibliotekskort i biblioteket

Vilka personuppgifter sparas?

De personuppgifter som sparas är:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-post och/eller telefonnummer

Uppgifterna sparas så länge du använder våra tjänster. När du inte längre använder våra tjänster sparar vi dina uppgifter i högst tre år.

Du kan få veta vilka uppgifter biblioteket har sparat om dig. Informationen kan du få utskriven på papper eller skickad med e-post.

Uppgifter om vem som lånat vad

Uppgifter om vem som lånat vad finns registrerat tills du lämnar tillbaka. Då raderas alla uppgifter om lånet.

Ett undantag är om du har en avgift att betala. Då finns uppgifterna kvar tills du har betalat avgiften.

Du kan också själv ha godkänt att låneuppgifter sparas.

Avtal om personuppgifter i bibliotekens register

För att få ett bibliotekskort måste du gå med på att biblioteket sparar dina personuppgifter. När du skriver på ditt bibliotekskort godkänner du våra villkor och ingår ett avtal med Sollefteå bibliotek.

Om du vill avsluta ditt avtal har du rätt att få dina personuppgifter raderade ur bibliotekens register. Förutsättningen är att du inte har några lån eller obetalda avgifter hos biblioteken.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål på Sollefteå biblioteks hantering av dina personuppgifter kan lämnas direkt till Sollefteå bibliotek.

Sollefteå bibliotek
881 31 Sollefteå

0620-68 25 00
0620- 68 25 01
biblioteket@solleftea.se

Sollefteå kommun har också utsett Nils-Olov Nilsson till Dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgifter är att övervaka att hela organisationen följer dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombudet
Solllefteå kommun
881 80 Sollefteå

0620-68 10 95
070-270 96 67
nils-olov.nilsson@solleftea.se