Hur tillgänglig är webbplatsen?

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den här webbplatsen. Här beskriver vi hur tillgänglig Sollefteå biblioteks webbplats är och hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller till viss del lagen om tillgänglighet till digital service.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Det gäller exempelvis:

 • Vissa inbäddade filmer saknar textning.
 • Att navigera med tangentbord fungerar inte fullt ut då markörens synlighet i vissa webbläsare inte är tillräcklig.
 • Vissa funktioner går inte att nå med tangentbordet.
 • Genvägar för att hoppa över delar i strukturen saknas.
 • Det går inte att söka på webbplatsens innehåll.
 • Koden följer inte HTML-standard på alla sidor.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet från vår webbleverantör

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1)
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Leverantören arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Deras ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under andra kvartalet 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Sollefteå bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och leverantören kommer inte att kunna göra detta under andra kvartalet 2021.

Meddela brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss på biblioteket@solleftea.se eller 0620-68 25 00 om du upptäcker brister, eller om du behöver innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt för dig.

Tillsyn

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina förslag till förbättring.

Logga in