Mittlitt

Litteraturfestivalen Mittlitt

Texten Mittlitt

Den 21 oktober-5 november 2022 genomförs Mittlitt i Sollefteå kommun. Festivalen bygger på samarbete mellan Sollefteå kommun, Region Västernorrland och lokala aktörer. Runt om i kommunen genomförs flera aktiviteter och program om böcker, läsande, skrivande och berättande.

Temat för höstens Mittlitt är inland. Med en nyfiken blick riktar vi ljuset på inlandet som litterär plats i nuet och historien. Vi bjuder in till möten och samtal med författare och läsare för att tillsammans fundera över livet och litteraturen i inlandet.

Festivalen bjuder in till samtal, möten och eget skapande - att uppleva litteratur på olika sätt. Tillsammans gör vi en vänlig och varm litteraturfest för alla. Mittlitt vill vara en arena för litteratur i bred bemärkelse och välkomnar därför förstås även andra inslag och teman.

Mittlitt är en del av regionens arbete med ”vänkommuner” och kommer kommande år att flytta runt i länets alla kommuner.

Läs mer på Region Västernorrlands webbplats: rvn.se/mittlitt

Följ Mittlitt på sociala medier:

Facebook

Instagram

Aktiviteter under Mittlitt

Litterär galakväll

Texten Mittlitt. Bilder av Tove Alsterdal, Ulf Kvensler, Ella-Maria Nutti och Lina Melander

Fredag 21 oktober kl. 18

Hotell Hallstaberget

Startdatum: 2022-10-21

Familjefestival

Texten Mittlitt. Tre Alfonsböcker.

Lördag 5 november kl. 11-16

Hullsta gård

Startdatum: 2022-11-05