Programmet

Programmet

Här presenteras ett urval från programmet för Mittlitt allt eftersom det blir klart.

Litterär galakväll

Texten Mittlitt. Bilder av Tove Alsterdal, Ulf Kvensler, Ella-Maria Nutti och Lina Melander

Fredag 21 oktober kl. 18

Hotell Hallstaberget

Startdatum: 2022-10-21

Familjefestival

Texten Mittlitt. Tre Alfonsböcker.

Lördag 5 november kl. 11-16

Hullsta gård

Startdatum: 2022-11-05