Projekt Likvärdiga bibliotek

Projekt Likvärdiga bibliotek

Texten Projekt likvärdiga bibliotek med bokhyllor i bakgrunden.

Under 2022 beviljades Sollefteå bibliotek projektstöd från Kulturrådet för Stärkta bibliotek. Under projektet som sträcker sig fram till 31 augusti 2023 ska en förstudie genomföras huruvida vi har en likvärdig biblioteksverksamhet i hela Sollefteå kommun. Studien ska hjälpa oss att kartlägga behovet av exempelvis boken kommer, pop-up verksamhet och bokbuss/bokbil.

Resultatet av förstudien som görs under detta projektår kommer senare att ligga till grund för en ny ansökan av projektmedel, detta för att kunna arbeta vidare med de tankar och önskemål som framkommit under projektets gång. Vid frågor och funderingar, kontakta gärna projektledare Elin Jonsson elin.jonsson@solleftea.se.

Kreativa workshops

Under projektet så kommer det bland annat att genomföras kreativa workshops på olika platser runt om i kommunen. Under dessa tillfällen kommer det att finnas möjlighet att diskutera biblioteksverksamheten och hur vi kan bli mer tillgängliga och vilka önskemål invånarna i Sollefteå kommun har på vår verksamhet. Håll utkik i aktivitetskalendern här på vår webb och i våra sociala medier för att se vilken kreativ workshop som passar dig bäst.

Utvalda förskolor, fritidshem och fritidsgårdar kommer att besökas och även där kommer det att genomföras kreativa workshops.

Enkätundersökning

Ta chansen att berätta för oss hur du upplever biblioteken i Sollefteå kommun. Med en enkätundersökning vill vi tillsammans med dig som kommuninvånare rikta blicken mot vår verksamhet. Använd någon av QR-koderna eller länkarna nedan för att göra din röst hörd.

Länk till enkäten för vuxna.

QR-kod till enkäten för vuxna<- QR-kod till enkäten för vuxna.

 

Länk till enkäten för barn.

QR-kod till enkäten för barn och unga<- QR-kod till enkäten för barn och unga.

Kreativa workshops