Släkt- och hembygdsforskning

Släkt- och hembygdsforskning

släktforskning

Sollefteå bibliotek erbjuder möjligheter för dig som är släkt- och hembygdsintresserad att forska kring dina intressen.

Du kan söka i:

Arkiv Digital
Riksarkivet/SVAR:s databaser
Sollefteå bilddatabas
Svenska gods och gårdar, samtliga volymer på 3 CD

Det finns också möjlighet att låna rullfilmsläsare och läsapparat för mikrokort, där du kan ta del av äldre dagstidningar samt:  

Kyrkoarkivalier från alla församlingar i Sollefteå kommun
Sockenprotokoll från Sollefteå all kommundelar 1860-1920
Paul Lundins forskning om Ådals-Lidens släkter
Bertil Hasselbergs bok Graningesläkter

Om du behöver hjälp med att söka i materialet, kontakta oss gärna.