Att använda biblioteket

Vi erbjuder

På biblioteken i Sollefteå kommun kan du låta dig inspireras av våra media, 
söka kunskap och möta kompetent personal.
 
Du kan också nå våra bibliotek dygnet runt,
via våra e-tjänster och databaser. 

Med bibliotekskortet kan du använda
många av våra e-tjänster, 
som e-böcker och databaser hemifrån. 

Biblioteket exteriör

Folkbibliotek 

Sollefteå bibliotek är egentligen 6 folkbibliotek
på olika ställen i kommunen. I Sollefteå finns
huvudbiblioteket och i Junsele, Långsele, Näsåker, 
Ramsele och Resele finns filialbibliotek. 

Folkbiblioteken i Sverige regleras av Bibliotekslagen, som bland annat "fastställer att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning"

Här kan du också ta del av den lokala biblioteksplanen 2016-2019, antagen av Sollefteå kommunfullmäktige 2015

Sollefteå bibliotek

Öppettider

Måndag: 10.00-18.00
Tisdag: 10.00-18.00
Onsdag: 10.00-18.00
Torsdag: 10.00-18.00
Lördag: 11.00-15.00

Junsele bibliotek

Öppettider

Måndag: 08.00-18.00
Tisdag: 08.00-16.00
Onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-16.00

Långsele bibliotek

Öppettider

Måndag: 14.00-19.00
Onsdag: 14.00-17.00
Torsdag: 14.00-19.00
Fredag: 10.00-13.00

Näsåkers bibliotek

Öppettider (lunch 12-13)

Måndag: 09-16
Tisdag: 10-19
Onsdag: 09-16
Torsdag: 09-16
Fredag: 09-16 (jämn), 14-20 (udda)

Ramsele bibliotek

Öppettider

Måndag: 14.00-16.00
Tisdag: 14.00-16.00
Onsdag: 14.00-19.00
Torsdag: 14.00-19.00

 

 


Resele bibliotek

Öppettider

Måndag: 17.00-20.00
Onsdag: 12.00-14.30
Torsdag: 17.00-20.00

Graningebyns bibliotek

  • Viksmon
  • 882 95 Graninge
  • 0620-68 29 64

Ett "öppet" bibliotek utan angivna öppettider.