Vuxenstuderande

Vuxenstuderande

Det här kan biblioteket erbjuda dig som är vuxenstuderande.
Vi hoppas att du som studerar, på distans eller i Sollefteå ska ha nytta av biblioteket.

Märkpenna bok

Biblioteket en plats för livslångt lärande

Här finns det möjlighet att sätta sig ner för att läsa en stund, använda egen dator eller bibliotekets datorer. Det finns också tillgång till wifi och vill du skriva ut något eller kopiera kan du göra det.

E-tjänster/databaser

När du söker fakta i olika ämnen är det bra att använda en källa som har fakta som är granskade. Biblioteket har olika e-tjänster/databaser t ex om författare och länder.
I Global Grant kan du se var det finns stipendier som du kan söka.
Se vad biblioteket erbjuder under rubriken "E-biblioteket" eller direkt via den här länken till e-tjänster.

Kurslitteratur

Du kan ha möjlighet att låna kurslitteratur på Sollefteå bibliotek och du kan söka litteratur i bibliotekets webbkatalog.

Studerar man som vuxen ska man i första hand själv skaffa, köpa sina böcker. Möjligheten att låna kurslitteratur kan finnas på folkbiblioteket. Lånetiden är ofta kortare, 14 dagar, om boken efterfrågas av många. 

Studerar du vid något universitet eller högskola har du ofta tillgång till böcker, e-böcker och artiklar som du behöver. Informera dig om vad "ditt" bibliotek erbjuder.

Fjärrlån

Ibland kan det vara möjligt att låna böcker från andra bibliotek när Sollefteå bibliotek inte har dem. Då kostar det 20 kr att beställa en bok från ett bibliotek utanför Sollefteå kommun. 

Observera att de flesta högskole- och universitetsbibliotek ibland endast lånar ut kurslitteratur direkt till dig som är studerande vid respektive universitet/högskola. Därför går det inte alltid att beställa som fjärrlån via Sollefteå bibliotek.