Startsida

Google translate

Aktiviteter

Sommarboken

En barn ligger på en gräsmatta. Texten Sommarboken.

Torsdag 15 juni kl. 12-14

Sollefteå bibliotek

Startdatum: 2023-06-15

Sommarboken

En barn ligger på en gräsmatta. Texten Sommarboken.

Fredag 16 juni kl. 12-14

Sollefteå bibliotek

Startdatum: 2023-06-16

Projekt Likvärdiga bibliotek

Texten Projekt likvärdiga bibliotek med bokhyllor i bakgrunden.

Under 2022 beviljades Sollefteå bibliotek projektstöd från Kulturrådet för Stärkta bibliotek. Under projektet som sträcker sig fram till 31 augusti 2023 ska en förstudie genomföras huruvida vi har en likvärdig biblioteksverksamhet i hela Sollefteå kommun. Studien ska hjälpa oss att kartlägga behovet av exempelvis boken kommer, pop-up verksamhet och bokbuss/bokbil.

Bokstart

bokstart ugglor läser

Biblioteket i Sollefteå har tillsammans med barnhälsovården och förskolorna fått förnyat stöd från Kulturrådet att arbeta med Bokstart i Sollefteå kommun.